Εθελοντική εγγύηση κατασκευαστή

Η πενταετής εγγύηση ως στοιχείο της φιλοσοφίας της εταιρείας

Πενταετής εγγύηση κατασκευαστή

Η επιθυμία να προσφέρουμε πάντα στους πελάτες μας την υψηλότερη ποιότητα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της φιλοσοφίας της εταιρείας hansgrohe. Γι’αυτό προσφέρουμε στους καταναλωτές μας τη δυνατότητα εθελοντικής πενταετούς εγγύησης στα προϊόντα μας. Προϋοποθέσεις και λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στους όρους εγγύησης παρακάτω.

Γενικά

Εκτός από τη νόμιμη εγγύηση που δικαιούται ο καταναλωτής από τον έμπορο από τον οποίο αγόρασε το προϊόν, η hansgrohe παρέχει επίσης αυτή την εγγύηση στους καταναλωτές των προϊόντων hansgrohe.

Εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις υποχρεωτικέςς νομικές ρυθμίσεις περί ευθύνης, οι οποίες, για παράδειγμα, ορίζονται από τον νόμο περί ευθύνης προϊόντος σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία ή τα άτομα που τον βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων του δείχνουν πρόθεση ή βαριά αμέλεια που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, το σώμα ή την υγεία.

Στην εγγύηση αυτού του κατασκευαστή, “καταναλωτής” είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει ένα προϊόν όπου δεν έχει αγοράσει το προϊόν για μεταπώληση ή εγκτάσταση με τρίτους κατά τη διάρκεια της εμπορικής ή ανεξάρτητης επιχείρησης του. “Πρώτος χρήστης” είναι ο καταναλωτής που αγόρασε για πρώτη φορά ένα προϊόν από την εταιρεία hansgrohe, έναν έμπορο ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταπωλεί ή εγκαθιστά αυτό το προϊόν ως μέρος της εμπορικής ή ανεξάρτητης επιχείρησής του.

Προστσία που παρέχεται από την εγγύηση

Τα ακόλουθα ισχύουν για τα προϊόντα hansgrohe που αγοράστηκαν από τους πρώτους χρήστες μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 (απόδειξη αγοράς): η hansgrohe εγγυάται στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα της δεν περιέχουν ελαττώματα στο υλικό, την παραγωγή και την κατασκευή. Αυτό καθορίζεται με βάση τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που υπάρχουν κατά τη στιγμή της παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι το ελάττωμα που προκάλεσε τη ζημιά πρέπει να υπήρχε στο προϊόν εκείνη τη στιγμή. Τα δικαιώματα αποζημίωσης για επακόλουθες ζημιές ή τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση του προϊόντος υπάρχουν μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των υποχρεωτικών νομικών ρυθμίσεων.

Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον πρώτο χρήστη και για έξι χρόνια από την κατασκευή του. Η περίοδος εγγύησης δεν μπορεί να παραταθεί με βάση την έγκριση των υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση, και ιδίως όχι μετά από σέρβις ή αντικατάσταση του προϊόντος. Η περίοδος εγγύησης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξεκινά ξανά

Γραπτή ειδοποίηση σφάλματος

Τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν την εγγύηση μπορούν να ασκηθούν από τον καταναλωτή με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης σφάλματος στην εταιρεία hansgrohe ή στον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε για πρώτη φορά το προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Ωστόσο, ο καταναλωτής πρέπει να στείλει μια ειδοποίηση για το σφάλμα εντός δύο μηνών από τη στιγμή που το αντιλήφθηκε ή παρατηρήσει το σφάλμα. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να αποδείξει ότι η εγγύηση δεν έχει λήξει (για παράδειγμα, επισυνάπτοντας ένα τιμολόγιο για την αγορά από τον πρώτο χρήστη).

Η hansgrohe έχει επίσης το δικαίωμα να ορίσει την έναρξη της εγγύησης σύμφωνα με την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος.

Υπηρεσίες αξίωσης εγγύησης

Η εταιρεία hansgrohe έχει το δικαίωμα να καθορίσει αυθαίρετα εάν θα εξυπηρετήσει το προϊόν, θα το αντικαταστήσει ή θα επιστρέψει το χρηματικό ποσό στον καταναλωτή στο ποσό της τιμής πώλησης

Κατά κανόνα, ο καταναλωτής θα πρέπει να παραδίδει το ελαττωματικό προϊόν για σέρβις σε εξειδικευμένο κατάστημα επιτόπου με προηγούμενη έγκριση της εταιρείας hansgrohe. Στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση περιλαμβάνει δωρεάν παράδοση των απαραίτητων ανταλλακτικών. Εάν ληφθεί γραπτή ειδοποίηση από την hansgrohe σχετικά με την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση του προϊόντος, η εταιρεία επιβαρύνεται με τα έξοδα ανταλλακτικών και εγκατάστασης, τα έξοδα δικών της εργασιών καθώς και όλα τα έξοδα μεταφοράς ή αποστολής του προϊόντος. Ο καταναλωτής πρέπει να παρέχει πρόσβαση στο προϊόν.

Κατά την αντικατάσταση, το παλιό προϊόν αντικαθίσταται δωρεάν με νέο ίδιου τύπου, ποιότητας και τύπου. Εάν το προϊόν δεν κατασκευάζεται πλέον τη στιγμή του σφάλματος, η Hansgrohe έχει το δικαίωμα να παραδώσει ένα παρόμοιο προϊόν. Η μεταφορά ή η αποστολή προϊόντων προς ή από την εταιρεία hansgrohe, όλη η αποσυναρμολόγηση και επανεγκατάσταση του προϊόντος καθώς και όλα τα άλλα ειδικά μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο με προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας hansgrohe. Εάν η hansgrohe συμφωνεί με τα προβλεπόμενα μέτρα, επιβαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει ένα νέο προϊόν από τον πλησιέστερο πωλητή λιανικής που πουλά προϊόντα μάρκας hansgrohe.

Εάν η Hansgrohe αποφασίσει να επιστρέψει τα χρήματα στο ποσό της τιμής αγοράς του προϊόντος και το επιβεβαιώσει γραπτώς, ο καταναλωτής θα επιστρέψει το προϊόν και η Hansgrohe θα επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε.

Προϋποθέσεις και αποκλεισμοί

Προϋποθέσεις για την ισχύ της εγγύησης είναι η σωστή εγκατάσταση και συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες και τους γενικά αποδεκτούς τεχνικούς κανονισμούς (π.χ. σε εξειδικευμένο συνεργείο ή εξουσιοδοτημένο επαγγελματικό συνεργείο) καθώς και η συμμόρφωση με τις οδηγίες χειρισμού και χρήσης προϊόντων hansgrohe σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες φροντίδας που παρέχονται από τη εταιρεία hansgrohe

Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε επαγγελματική έκπλυση σωλήνων ύδρευσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, ειδικά πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος ή μετά τις εργασίες κατασκευής, στη συνέχεια τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με τα συνημμένα διαγράμματα και τον έλεγχο εάν η πίεση λειτουργίας στο δίκτυο ύδρευσης πληροί τους τεχνικούς κανονισμούς.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης και συντήρησης, οι οποίες είναι επίσης διαθέσιμες στη διεύθυνση www.hansgrohe.de.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

 • φθορά αναλώσιμων εξαρτημάτων, όπως τσιμούχες;
 • θραύση εύθραυστων εξαρτημάτων, όπως γυαλί ή λαμπτήρες;
 • φθορά αναλώσιμων, όπως μπαταρίες, φίλτρα ή αεριστές ;
 • μικρές αποκλίσεις του προϊόντος hansgrohe από την αναμενόμενη κατασκευή, οι οποίες δεν έχουν καμία επίδραση στην αξία χρήσης του προϊόντος;
 • ναποθέσεις βρωμιάς, υδραυλικά χτυπήματα, ιδιαίτερα ζεστό νερό, εναποθέσεις αλάτων, σφάλματα στη λειτουργία και το χειρισμό, ζημιές λόγω επιθετικών περιβαλλοντικών συνθηκών, χημικά ή καθαριστικά;
 • ελαττώματα προϊόντος που προκαλούνται από την εγκατάσταση
 • τη μεταφορά και τη δοκιμαστική λειτουργία του αγορασμένου προϊόντος και ζημιές που προκαλούνται από ελαττωματικά
 • προϊόντα έκθεσης hansgrohe και παρόμοια.

Η εγγύηση λήγει σε περίπτωση:

 • μη συμμόρφωση με τις υποβληθείσες οδηγίες εγκατάστασης, φροντίδας και χρήσης, τις οποίες μπορείτε επίσης να βρείτε στη διεύθυνση www.hansgrohe.de;
 • εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή ή φροντίδα από μη επαγγελματίες, ζημιά στο προϊόν που προκαλείται από τον πωλητή, τον εγκαταστάτη ή τρίτο μέρος;
 • ζημιά που μπορεί να προκληθεί από κανονική φθορά ή εκ προθέσεως ζημιά - εάν η ζημιά προκληθεί από αμέλεια, η ευθύνη θα μοιραστεί φιλικά;
 • ακατάλληλη εγκατάσταση ή θέση σε λειτουργία;
 • ακατάλληλη ή ανεπαρκής συντήρηση;
 • προϊόντα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό;
 • ζημιές που προκαλούνται από ανωτέρα βία ή φυσικές καταστροφές, ιδίως - αλλά δεν περιορίζονται - σε περίπτωση πλημμυρών, πυρκαγιών ή ζημιών από παγετό.

Έλλειψη δικαιωμάτων εγγύησης

Εάν αποδειχθεί ότι το ελάττωμα του προϊόντος δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς του προϊόντος επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Επιπλέον, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν κατά την επιθεώρηση του προϊόντος καθώς και τα έξοδα αποσυναρμολόγησης και επανεγκατάστασης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των εργατικών εξόδων.

Εάν ο καταναλωτής, ακόμη και αφού λάβει οδηγίες για τη μη ύπαρξη δικαιωμάτων βάσει της εγγύησης και για την εκτίμηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τις επισκευές, θέλει να κάνει αυτές τις επισκευές, θα επιβαρυνθεί επίσης με το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών.

Εάν το ελάττωμα του προϊόντος δεν ήταν ορατό τη στιγμή της παράδοσης, η hansgrohe θα αποφασίσει σε μεμονωμένες περιπτώσεις εάν θα αφαιρέσει το ελάττωμα ως ένδειξη καλής θέλησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο καταναλωτής δεν έχει νομικό δικαίωμα να αποκαταστήσει το ελάττωμα.

Νόμιμα δικαιώματα

Εκτός από τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν με την εγγύηση, ο καταναλωτής έχει επίσης ορισμένα νομικά δικαιώματα. Αυτά τα νομικά δικαιώματα, τα οποία μπορεί να είναι πιο ευνοϊκά για τον καταναλωτή σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση. Η εγγύηση δεν επηρεάζει επίσης τα δικαιώματα που έχει ο πρώτος χρήστης, και σε ορισμένες περιπτώσεις ο καταναλωτής, σε σχέση με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασε το προϊόν.

Τόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτή η εγγύηση εφαρμόζεται σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών (CISG) της 11ης Απριλίου 1980. Ο τόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή την εγγύηση είναι ο τόπος της Schiltach στη Γερμανία. Για όλες τις διαφορές, το δικαστήριο της γερμανικής πόλης Rottweil έχει δικαιοδοσία όσο το δυνατόν περισσότερο.


Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Γερμανία
Τηλέφωνο: +381 21 549700

Εγγύηση κατασκευαστή για προϊόντα hansgrohe σε μορφή PDF - English

Προϋποθέσεις και λεπτομέρειες μπορείτε επίσης να βρείτε σε αυτό το έγγραφο PDF με τους όρους εγγύησης.

Εγγύηση κατασκευαστή για προϊόντα hansgrohe σε μορφή PDF (PDF, 899 KB)
Αναζητήστε εξειδικευμένους αντιπροσώπους

Εξειδικευμένοι αντιπρόσωποι κοντά σε εσάς